گوگل میگوید از سوی تعدادی هکر ناشناس مورد حمله قرار گرفته و آنها تلاش کردهاند به اطلاعات شخصی کارکنان بخش «G-mail» گوگل دسترسی پیدا کنند.

به گزارش مهر، این کمپانی اعلام کرده تعدادی افراد ناشناس تلاش کردهاند با دسترسی به اطلاعات کارکنان این بخش، صدماتی به گوگل وارد کنند.

پست الکترونیکی تعدادی از مسئولان دولت آمریکا و نیز تعدادی از فعالان حقوق بشر در چین، هدف این حملات قرار گرفتهاند.

گوگل اعلام کرده تا حدی توانسته جلوی این حملات را بگیرد و با صاحبان این پستهای الکترونیکی تماس گرفته و از آنها خواسته که اقدامات خاصی را در این خصوص انجام دهند.

این کمپانی همچنین گفته که احتمال میدهد هکرها از برخی نقاط چین اقدام به هک کردن ایمیلهای مورد اشاره کردهاند.

سال گذشته نیز در حملهای مشابه، چند هکر چینی تلاش کردند به صفحه و بخش مرکزی کمپانی گوگل نفوذ کنند و این در حالی بود که روابط میان این شرکت و دولت چین رو به وخامت میرفت.