دو روز پیش خبری با این عنوان که پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها طی دو سال گذشته بیشتر از حد انتظار و پیش بینی بانک مرکزی بوده ...

ادامه خبر