اخترشناس ارشد پروژه SETI خبر رصد سه جرم عظیم بیگانه توسط این پروژه را رد کرد و اعلام کرد هیچ جرم غول پیکری زمین را تهدید نکرده است و در دسامبر سال 2012 منجر به نابودی زمین نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی چند روز گذشته خبری تکان دهنده وبسایتهای خبری مانند «اگزماینر» و چند وب سایت نسبتا معتبر دیگر را زیر و رو کرده است: «کرگ کازنوف» اخترفیزیکدان پروژه SETI خبر از نزدیک شدن سه جرم بسیار بزرگ و بسیار سریع به زمین را داده است.

طول این اجرام پرنده که گفته شده توسط سری تلسکوپهای رادیویی هارپ رصد شدهاند، دهها هزار کیلومتر است و بر اساس محاسبات دانشمندان در اواسط دسامبر سال 2012، تاریخی که در تقویم مایانها جهان به پایان خود خواهد رسید به زمین خواهند رسید.

باید این خبر را باور کرد؟ آیا واقعا پروژه SETI اجرام پرنده بیگانه ای که در حال نزدیک شدن به زمین هستند را کشف کرده است؟ با مراجعه به وب سایت SETI متوجه خواهید شد که این خبر شایعهای بیش نیست و وب سایتهای خبری بدون اطمینان از صحت آن اقدام به انتشارش کرده اند.

«سث شوستاک» اخترشناس ارشد پروژه SETI در وب سایت این موسسه به بررسی چند جنبه متفاوت این خبر که آشکارا غیر عادی و مشکوک به نظر میآیند پرداخته و صحت آن را رد کرده است:

«در خبر گفته شده این اجرام که ظاهرا چند ده کیلومتر طول داشته و از آن سوی مدار پلوتون راهی زمین هستند، توسط رشته تلسکوپهای رادیویی هارپ رصد شدهاند. در ابتدا باید بدانید که هارپ در آلاسکا واقع شده است و موقعیت سه جرم بیگانهای که ظاهرا در حال نزدیک شدن به زمین هستند نیز در جنوب قطب آسمانی اعلام شده است. هر فردی که ابتدایی تری اصول هندسی را بداند درخواهد یافت که نمیتوان این بخش از آسمان را از آلاسکا رصد کرد.

از سویی دیگر و مهمتر از همه موسسه SETI و یا هر یک از پروژههای مرتبط با SETI از هارپ استفاده نمیکنند. در خبر اصلی که در وب سایت «اگزماینر» منتشر شده به فردی به نام «کرگ کازنوف» اشاره شده که خبر نزدیک شدن این سه جرم را از جانب موسسه SETI اعلام کرده است. این در حالی است که چنین فردی در پروژه SETI وجود خارجی ندارد.

در صورتی که موسسه SETI اقعا سه جرم به این بزرگی و واضحی را رصد کرده بود که در حال نزدیک شد به زمین هستند مطمئنا خبر آن را بر روی وب سایت خود قرار میداد و وب سایتهای معتبر و مشهور خبری نیز از انتشار چنین خبر مهمی غافل نمیماندند.»[/QUOTE]