در تصویر زیر، بدل کرمانشاهی کریس رونالدو را مشاهده می کنید! این عکس یکی از هم وطنان در روستای نودشه کرمانشاه است.شباهت زیادی بین او و رونالدو وجود دارد،آنقدر زیاد که می توان گفت او برادر دو قلوی ستاره رئال مادرید است.