فعالان بازار سیم کارت همچنان از رکود این بازار گله مند بوده و از بی رونقی بازار سیم کارت در اولین ماه سال می گویند.

ادامه خبر