نمایندگان مجلس در حالی سقف وام ازدواج را از 3 به 10 میلیون تومان افزایش دادند که در حال حاضر بخش اعظم وام های پرداختی ازدواج ...

ادامه خبر