گروه خبری آمریکایی بلومبرگ که در نیویورک مستقر است، لیستی از نوآور ترین کشور های سال 2016 را با در نظر گرفتن هفت شاخص و ...

ادامه خبر