کسانی که از خودشان خوششان می آید بیش از دیگر کاربران شبکه های اجتماعی عکسی که از خود گرفته اند (سلفی) را با دیگران به اشتراک می گذارند. آنچه خیلی ها فکر می کردند را حال دانشمندان با تحقیق نشان داده اند.

کسانی که عضو شبکه های اجتماعی هستند آدم هایی را در این شبکه ها می شناسند که مدام در حال ثبت لحظه های زندگی شان با گرفتن عکس از خود و به اشتراک گذاشتن آن با دیگران اند.
برای اینکه کسی بتواند برای مثال عکس ورزش کردنش، غذا خوردنش در رستوران یا رفتنش به سلمانی را با دیگران به اشتراک بگذارد نه تنها احتیاج به اعتماد به نفس دارد، بلکه باید کمی هم شده عاشق خودش باشد.

چند تحقیق در این باره نشان می دهد که افراد خودشیفته در شبکه های اجتماعی بسیار فعال هستند؛ أنها نسبت به کسانی که کمتر شیفته خود هستند، تمایل بیشتری دارند به اینکه مدام عکس های خود را در حالت ها و وضعیت های مختلف به نمایش بگذارند.

در پژوهشی تازه دانشمندان دانشگاه کره در سئول نشان داده اند که تا چه اندازه شخصیت های خودشیفته به واکنش دیگر اعضای یک شبکه اجتماعی به سلفی شان اهمیت می دهند و اینکه آیا برای آنها کافی است که سلفی خود را با دیگران به اشتراک بگذارند یا احتیاج دارند که دیگران هم آنها را تأیید کنند؟

لایک برای خود، نه برای دیگران

یونگ-آه لی و یونگ کون سونگ، دو روانشناس کره ای، در گام نخست میزان خودشیفتگی ۳۱۵ شرکت کننده در تحقیق خود را تعیین و نتایج تحقیق خود را در نشریه "Cyberpsychology, Behaviour, and Social Networking" منتشر کردند. برای این کار شرکت کنندگان در تحقیق باید پرسش نامه ای آنلاینی را پر می کردند. آنها باید برای نمونه به این پرسش پاسخ می گفتند که تا چه حد اعمال قدرت نسبت به دیگران را دوست دارند، یا چقدر دوست دارند خودشان را در آینه تماشا کنند یا تا چه حد اصرار دارند که احترامی را که فکر می کنند لیاقتش را دارند از سوی دیگران ببینند.

در گام دوم از همه شرکت کنندگان، که در ضمن سلفی هایی از خود به شبکه های اجتماعی فرستاده بودند، پرسیده می شد که چقدر برایشان مهم است که فیدبکی نسبت به عکسهایی که پست می کنند بگیرند؟ تا چه اندازه سلفی های دیگران و کامنت ها و لایک هایی که برایشان می گذارند را بررسی می کنند؟ خودشان تا چه اندازه برای دیگران کامنت می نویسند و لایک می زنند؟

تحقیق دو دانشمند یاد شده نشان می دهد که برای خودشیفتگان تنها موضوع فرستادن سلفی شان به شبکه اجتماعی مهم نیست. برای آنها واکنش دیگران به عکس هایشان نیز بیش از حد متوسط اهمیت دارد. افزون بر این، آنها نسبت به دیگر کاربران، سلفی دیگران را برای مدتی طولانی تر و دقیق تر بررسی می کنند.

دو محقق کره ای می نویسند که نتیجه پژوهش آنان این فرضیه را تقویت می کند که کسانی که نظر بسیار مثبتی نسبت به خود دارند علاقه دارند خود را با دیگران مقایسه کنند تا از این طریق باز دید مثبت تری نسبت به خود به دست بیاورند. نکته جالب برای محققان این بود که خودشیفتگان عکس های دیگران را تماشا و بررسی می کنند، اما به ندرت دیگران از آنها کامنت و لایکی دریافت می کنند.