به هنگام پيمايش پوشه*ها و محتويات آنها در Windows Explorer اگر از منوي View *گزينه Thumbnails *را انتخاب كنيــــــد، پيش نمايشي موسوم بـه Thumbnails از تصاويــــر موجود در پوشه نمايش داده مي*شود. در صورتي كه تصاوير متعددي در سيستـم خود داشته باشيد، اين ويژگي بسيار مفيـد است. جالب اينكه مي*توانيد اندازه تصاوير Thumbnail را بزرگ*تر كنيد؛ بدين منظور مراحل زير را انجام دهيد:
ابتدا به منوي Start* رفته و گزينه Run *را انتخــــاب كنيد. سپس در كادر مربوطه عبـــارت regedit *را تايپ كرده و كليـد Enter *را فشار دهيد. با انجام اين كار برنامه ويرايشگر رجيستري اجرا مي*شود.

سپس به كليد زير مراجعه كنيد:HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer

در قاب سمت راست متغير ThumbnailSize *را بيابيد. در صورتي كه اين متغيــــــر وجود ندارد، خودتان بايد آن را ايجاد كنيد. براي اين منظور در فضايـي خالي در قــــــاب سمت راست، كليك راست كرده و به ترتيب گزينه*هاي New *و DWORD* را انتخاب كنيد و نام ThumbnailSize*را براي آن در نظر بگيريد.
حــال روي متغير ThumbnailSize* دابل كليك كنيــــــد و دربخش Value Data، عددي بين 32 تا 96 را وارد كنيد.
البته اين تنظيمات فقط در حساب كاربر جاري اعمال خواهد شد؛ به منظور اينكه چنين تغييري براي تمام كاربران اعمال شود، بايد با حساب كاربري مديــــــر (Administrator) وارد سيستم شويد (login) و مراحل ذكر شده را در كليد زير انجام دهيد:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr enVersion\Explorer

براي اعمال تنظيمات جديد بايد كامپيوتر خود را مجددا راه*اندازي كنيد