وی ۱۷ سال سن دارد. وقتی از او پرسیدند: حالا که دختر ایران شده ای، در این لحظه چه احساسی داری؟ شهلا جواب داد: «دراین لحظه آنقدر خوشحالم که اصلا نمیدانم چطور خوشحالی خودم را توصیف کنم.»
گوینده پرسید: حالا دیگر چه آرزوئی داری؟ و دختر ایران جواب داد: «اینکه بتوانم در آمریکا برای خواهرانم و برای کشورم باعث افتخار و سربلندی بشوم.»
شهلا متولد هفتم بهمن ۱۳۲۸ است و دوره ابتدایی را در مدرسه ژاندارک تهران گذرانیده و سپس چهار سال در سوئیس و فرانسه درس خوانده و با وجود اینکه یک دانش آموز ایرانی بوده زبان فرانسه را مثل یک محصل فرانسوی صحبت می کرده. او نقاشی هم می کرده.
شهلا وهابزاده در همان سال در رقابتهای پرنسس های نوجوان جهان در شیکاگو مقام سوم را بدست آورد.