دایی سرمربی‎آینده پرسپولیس رامعرفی کرد!

یکی از بازیکنان سابق تیم ملی و از همکاران من، قسم و آیه خورده که من نبودم به بازیکنان زنگ زدم. مشخص است که شما خودتان زنگ نمیزنید. از همکاران شما هستند که تماس میگیرند.

علی دایی دقایقی پیش در پایان تمرین پرسپولیس دوباره در مصاحبه ای طولانی با خبرنگاران و دوربین های تلویزیونی حرف های روز گذشته خود را تکرار کرد.

به گزارش سایت گل ، این مصاحبه بسیار تند سرشار از کنایه به حبیب کاشانی، حمید استیلی و باشگاه پرسپولیس است و اثبات میکند که دیگر آخرین بندهای رفاقت بین دایی و کاشانی پاره شده.

امروز در تمرین پرسپولیس این حرف به گوش میرسید که دایی عمدا با این تندی مصاحبه میکند تا باشگاه زودتر از موعد حکم اخراج او را صادر کند. در حال حاضر در باشگاه پرسپولیس همه تحت تاثیر گرد و خاک علی دایی هستند. کسی که با حبیب کاشانی هم به بنبست رسید. به نظر میرسد همه چیز در جمع قرمزها در حال انفجار است و این در شرایطی است که تنها شانس پرسپولیس برای آسیایی شدن، بازی مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی مقابل سپاهان نزدیک است.

آیا دایی در این مسابقه سرمربی پرسپولیس خواهد بود؟ همه چیز به اتفاقات امروز بستگی دارد. به نظر میرسد حبیب کاشانی فاصلهای تا به سرانجام رساندن سختترین تصمیم زندگی مدیریتیاش ندارد.

علی دایی که با سوال خبرنگاران درباره کیفیت بازی دیروز مواجه شده بود، خیلی سریع بحث را به سمت مدیریت کشاند.

به ما پاداش نمیدهند

هروقت که انگیزه داشته باشیم خوبیم. الاتحاد را بردیم اما نه پاداشی گرفتیم و نه چیزی. در حالیکه در ابتدای فصل نظامنامه پاداشها مشخص شده است. بازیکن باید انگیزه داشته باشد، اما ما سه سفر خارجی رفتیم و حتی به ما پول تو جیبی ندادند. با این حال در بازی دیروز با وجودی اینکه خیلی از نفرات را نداشتیم بچهها با غیرت بازی کردند و شما دیدید سپاهان که همه تیمها را لوله میکند، فقط یک موقعیت داشت.

گردنم را میدهم

اگر شما امضای یکی از مسوولان باشگاه را در صورتجلسه حکم کمیته انضباطی رضا نورمحمد پیدا کردید، گردن من را بزنید. باشگاه اصلا در این مورد شکایتی نکرده و پیگیر نبوده است. این چیزها است که میگویم من در باشگاه تنها هستم.

بیژن از دارودسته گادفادر است

بیژن نامی که جزو دارودسته یکی از گادفادرهای این فوتبال است، به بازیکنان زنگ زده. اینها باندی هستند که بازیکن جابهجا میکنند. او به یک بازیکن زنگ زده و گفته جایی صحبت نکن چون سال دیگر میبریمت پرسپولیس. بحث اساماس هم در کار نبوده.

کنایه به حمید استیلی

یکی از بازیکنان سابق تیم ملی و از همکاران من، قسم و آیه خورده که من نبودم به بازیکنان زنگ زدم. مشخص است که شما خودتان زنگ نمیزنید. از همکاران شما هستند که تماس میگیرند.

مدیریت دنبال کمپ فصل بعد است

همیشه سرمربی برای فصل آینده تصمیم میگیرد. در همه جای دنیا قاعده همین است. اما وقتی با مربی صحبت نشده چطور مدیریت تیم دنبال کمپ برای اردوی سال آینده است. این وظیفه من است و مدیریت باید روی برنامههای من کار کند. این نشان میدهد که اتفاقات دیگری میافتد.

سه برابر پرسپولیس پیشنهاد داشتم

من به خاطر رفاقت به پرسپولیس آمدم و رفاقت خودم را هم ثابت کردهام. به وقتش خواهم گفت که چه پیشنهاداتی داشتهام. از نظر مالی تیمی بود که سه برابر پرسپولیس پول میداد. اما من پرسپولیس را انتخاب کردم چون به این تیم احساس دین میکردم و هیچ منتی هم سر کسی ندارم.

خودت به من زنگ بزن آقای...

اگر کسی با من دعوا دارد، آدمهای خودش را نفرستد جلو. دیروز یک آدم کوچولویی زنگ زد و با من صحبت کرد. در حالی که اگر آن آدم با من حرف دارد، باید خودش زنگ بزند و حرف بزند.
با حکم بنده خدا کنار نمیروم
من یک شبه به اینجا نرسیدم و با یک امضا هم به این فوتبال نیامدهام. من با حکم بنده خدا کنار نمیروم، مگر خود آن بالایی بخواهد.