روشهاي موثر در توليد بهترين كلمه عبور: ...
1. براي ايجاد كلمه عبور، از حروف بزرگ و كوچك و به صورت يك در ميان استفاده كنيد. مثال: cOmPuTeR

2. حروف اول كلمات يك جمله را به عنوان رمز عبور خود انتخاب كنيد.

مثلاً در جمله:"If sentence is longer password would be safer " كه رمز عبور آن به اين صورت تبديل مي شود: " Isilpwbs "

3. عدد يا تاريخي را براي خود در نظر بگيريد و آن را با دكمه Shift تايپ كنيد.

مثلاً : تاريخ: 13.06.2002 با دكمه Shift به اين كلمه تبديل مي شود: !#>)^>@))@

4 . لغتي را در نظر بگيريد و سپس حروف سمت راست آن را که بر روي صفحه كليد قرار دارد، بنويسيد:

مثال: Hardware تبديل مي شود به: Jstfestr

5. لغت يا تركيبي را براي خود در نظر بگيريد مانند “24Oktober” و بعد آن را بهم بريزيد به اين صورت كه حروف اول آن را با حرف آخر، حرف دوم را با حرف ماقبل آخر و به همين ترتيب بقيه را بنويسيد: 24r4eObkot

6 . لغات يك جمله را به اختصار بنويسيد اين اختصارات را خود شما تعيين مي كنيد و از قاعده خاصي پيروي نمي كنند. مثلاً عبارت White meat with cabbage تبديل مي شود به: “whtmtwtcabge”

7. در رمز عبور از علائم ويژه استفاده كنيد. مثال: “c/Om%u §E~r