در هرگیم نتی که میروید از شما اول پول گرفته وبه اندازه ی پولتان می توانید در آنجا کار کنید. حال با این ترفند جالب میتوانید تا هر وقت میخواهید کار کنید...
اول از همه password و id خود رامیدهید و وارد میشوید وقتی که شما وارد آن کادر سبز شدید ویندوز به commandpramt دستور shutdown/s=x=sec رامیدهد که مقدار x قبلا در کامپیوتر سرور مشخص شده. فقط کافیست شما ctrL+alt+delete رازده و task manager رازده ودر شاخه ی processes رفته وگزینه ی shutdown.exe را انتخاب کنید وگزینه یend process را بزنید وتا هر وقت که خواستید کار کنید.