معاون فناوري اطلاعات و توسعه تجارت الكترونيكي گفت: 9 خردادماه امسال جشن فراهمسازي صدور امضاي ديجيتالي براي تمامي افراد در دفاتر ثبت اسناد سراسر كشور را جشن ميگيريم.

فناوران- محمدصادق مفتح با اعلام اين خبر افزود: با امضاي تفاهمنامه ميان وزارت بازرگاني و سازمان ثبت اسناد كشور كه كمتر از 9 ماه پيش انجام شد دفاتر ثبت اسناد به عنوان پيشخوان مناسب صدور امضاي ديجيتالي انتخاب و با فراهم ساختن بسترهاي ارتباطي مناسب تمامي دفاتر اسناد رسمي 25 مركز استان كشور و شهرستانها به مركز مياني امضاي ديجيتالي وزارت بازرگاني متصل و امكان صدور امضاي ديجيتالي در سراسر كشور فراهم شد.
وي افزود: تمامي متقاضيان ميتوانند با مراجعه به نزديكترين دفتر ثبت اسناد و در كمتر از نيم ساعت و با پرداخت كمتر از 20 هزار تومان امضاي ديجيتالي دريافت كنند.
وي گفت: امضاي ديجيتالي مهمترين عامل براي گسترش بستر امن تجارت الكترونيكي به شمار ميرود و به همين منظور در دستور كار وزارت بازرگاني قرار گرفت و در 9 خردادماه امسال امكان صدور آن براي تمامي متقاضيان به سادگي در سراسر كشور را جشن خواهيم گرفت.