اولين نمايشگاه سنتورها و سازهاي ابداعي استاد محمدرضا شجريان با 14 ساز ابداعي و 10 سنتور در اندازههاي مختلف 19 تا 23 ارديبهشت ماه جاري در تالار بهار خانه هنرمندان ايران برگزار ميشود.
به گزارش بخش موسيقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،در اين نمايشگاه سازهاي شهرآشوب، صراحي، ساغر ، کرشمه ، سبو، تندر که در کنسرتهاي استاد شجريان با گروه شهناز در ايران، ترکيه، دبي و...همنوازي کردند،به نمايش در ميآيد و همچنين دو ساز جديد باربد و ارغنون براي اولين بار رونمايي ميشوند.محمدرضا شجريان در گفتوگويي ساخت سازهاي ابداعي را نياز موسيقي ايراني به صداهاي تازه خواند وگفت:«در طول 50 سالي که کار حرفهاي ميکنم و به طور تخصصي با صدا ارتباط دارم، نياز به صداهاي جديد را احساس ميکردم وهميشه کمبود اين صداها مرا آزار ميداد. در اين سالها جز چند نفر هيج کس از ساز سازها تلاش نکرد تا اين کمبودها را برطرف کند و به اين نيازها پاسخ دهد و سازي بسازد که در کنار سازهاي سنتي به زيبايي موسيقي بيفزايد.»
وي ادامه داد:«در سازبندي موسيقي سنتي ايراني به اين فکر مي کردم که چرا کسي براي ارائه سازهاي جديد در موسيقي ايراني دغدغهاي ندارد. اگر هم دراين مدت، سازي ساخته ميشد يا از آن استقبال نميشد، يا ساز غير استاندار بود به همين دليل اين سازها در دست نوازندهها قرار نميگرفت و يا اگر هم به دست نوازندها ميرسيد، با آنها ارتباط برقرارنمي کرد، بنابراين سازها هرگز به ميان مردم نرفت.»
شجريان با اعتقاد بر اينکه بيش از سازسازها به نياز سازهاي مکمل در گروه نوازي واقف است و گفت: «هر کدام از ساز سازها فقط درباره سازي که خودشان ساختهاند، تخصص دارند، اما من به خاطر اينکه تمام عمرم در استوديوها و صحنهها گذشته است، به ضرورت صداهاي جديد در لابه لاي سازهايي که از قديم داريم و وجود سازهاي مکمل در گروه نوازي واقف هستم.»
اين هنرمند درباره نتيجه حضور اين سازهاي جديد درموسيقي سنتي ايراني گفت:« اين اقدام براي آيندگان موسيقي کشور است تا از اين مسير صداي جديدي در موسيقي ايراني ايجاد شود و ارکستر ايراني از نظر ساز و صدا غنيتر شود.»استاد آواز ايران با تاکيد بر توجه به نياز و طراحي اصولي و علمي در ساخت ساز گفت:«افراد زيادي سازهاي جديدي ميسازند، اما مهم ترين نکته اين است که کار اصولي باشد و براساس نيازموسيقي و علم، طراحي و ساخته شود.»
اولين نمايشگاه سنتورها و سازهاي ابداعي استاد محمدرضا شجريان، توسط شرکت فرهنگي و هنري دل آواز از 19تا 23 ارديبهشت ماه سال جاري در خانه هنرمندان ايران برگزار مي شود.روابط عمومي دلآواز اعلام كرده است: علاقه مندان ميتوانند براي بازديد از اين نمايشگاه صبحها از ساعت 10 تا 13و بعد از ظهرها از ساعت 14 تا 20 جهت بازديد به تالار بهار در خانه هنرمندان واقع در خيابان طالقاني، خيابان موسوي شمالي(فرصت)مراجعه کنند.