عرضه يك افزونه براي كاربران مرورگر فايرفاكس با واكنش تند دولت آمريكا مواجه شده است.

خبرگزاري فارس- اين افزونه موسوم به MafiaaFire كه توسط برنامهنويس ثالث طراحي شده به كاربران امكان ميدهد محتواي اصلي برخي وبسايتها كه به هر دليل توسط دولت آمريكا غيرقابل مشاهده شدهاند را ببینند. مقامات آمريكا در سالهاي اخير به بهانه حفظ حريم شخصي كاربران و محافظت از امنيت دولت مشاهده محتواي برخي سايتها را در داخل اين كشور ممنوع كرده و زماني كه كاربر آدرس اين سايت را در مرورگر خود تايپ كند به صفحات ديگري هدايت ميشود. اما افزونه MafiaaFire با تشخيص اين مساله محتواي واقعي و اصلي صفحات مورد نظر را به كاربر نشان میدهد و همين مساله موجب خشم وزارت امنيت داخلي آمريكا شده ، ولی درخواستهاي دولت اين كشور براي حذف افزونه ياد شده تاكنون با مخالفت مديران شركت موزيلا مواجه شده است.