کشف لاشه يك حيوان عجيب الخلقه+عکس

لاشه يك حيوان عجيب الخلقه و شبيه موجودات ماقبل تاريخ در حوالي روستاي آق بولاغ از توابع شهرستان مشگين شهر كشف شد .

به گزارش خبرنگار ايرنا ، لاشه اين حيوان كه بيشتر شبيه پرندگان گوشتخوارفيلم هاي علمي ، تخيلي ( از نسل دايناسورهاي پرنده ) مي باشد توسط تني چند از اهالي اين روستا كشف شده است .

لاشه اين جانور تقريبا سالم بوده و شاهدان عيني حتي احتمال مي دهند كه تنها چند روز از مرگ اين حيوان گذشته باشد .

اين گزارش حاكيست كه يكي از اهالي اين روستا لاشه اين جانور را پنهان ساخته و ماموران محيط زيست مشگين شهر در تلاش براي دست يابي به اين لاشه مي باشند .

برخي از روستاييان مي گويند لاشه اين حيوان را از نزديك مشاهده كرده اند و احتمال مي دهند كه اين جانور در غاري در نزديكي روستا مي زيسته است .

خبرنگار ايرنا به همراه مسوول و چند نفر از مامو ران حفاظت محيط زيست مشگين شهر به اين روستا مراجعه كرده و ادعاهاي چندين نفر از روستاييان را مبني بر مشاهده اين جانور عجيب را استماع كرده است .

آنها همچنين به محل كشف اين جانور مراجعه و شاهد آثاري از كشف شدن چنين موجودي در غاز مورد اشاره روستاييان بوده اند .

خبرنگار ايرنا همچنين عكسي كه يكي از روستاييان از لاشه اين حيوان گرفته است را بدست آورده است .

مقام هاي محلي در شهرستان براي اطلاع از صحت و سقم اين ماجرا بسيج شده اند .

اين لاشه بسيار شبيه نسل منقرض دايناسورها و پرندگان گوشتخوار ماقبل تاريخ است ، بر اساس تحقيقات علمي آخرين نسل دايناسورها ي پرنده موسوم به 'تي ركس ' يا دايناسور ستمگر مربوط به دوره 'كرتاسه ' در 65 ميليون سال پيش مي باشد .