درست است، هوندا تمرکز خود را چند سال پیش از کیفیت و ویژگی های اتاق ماشین گرفت.اما این شرکت سال بعد به سرعت اقدام به برطرف نمودن آن نقاط ضعف نمود. در سال 2015، هوندا سیویک همچنان به عنوان یکی از بهترین مدل ها در زمینه خودرو با بهره گیری از ورودی های مطمئن شناخته شد.