هزینه طراحی «سمند» چقدر بود؟


گروه خودرو - اگرچه خودروسازی ایران هماکنون به مرحلهای رسیده که با هزینهای حول و حوش 60 میلیارد تومان اقدام به طراحی خودروهای جدید میکند، اما تاریخ نشان میدهد پیشترها هزینهای گزاف برای این ماجرا پرداخت شده است.


«سمند» نمونه بارز این موضوع به حساب میآید، خودرویی که طراحی آن هزینهای حدودا 500 میلیارد تومانی روی دست ایرانخودرو گذاشته است. آن طور که یکی از مدیران پروژه ایرانخودرو به خبرنگار ما میگوید، به دلیل آنکه سمند، تجربه اول ایرانخودرو در طراحی محصول بود، این شرکت مجبور به تحمل هزینهای حدودا 500 میلیارد تومانی برای طراحی آن شد.با وجود صرف چنین هزینه ای، سمند هماکنون محصول سوم ایرانخودرو به شمار میرود و تیراژ آن از پژو 405 قدیمی و پژو 206 کمتر است. آغاز طراحی این محصول که نخستین خودرو ملی کشور محسوب میشود، به اواسط دهه هفتاد و دوران مدیرعاملی منوچهر غروی در ایرانخودرو برمی گردد.
سمند البته در اوایل دهه 80 و طی دوران ابتدایی مدیرعاملی منوچهر منطقی رونمایی شد. این خودرو هماکنون در مدلهای سورن، سریر و lx به تولید میرسد و برخی نیز «دنا» را مدلی جدید از سمند میدانند. آن طور که ایرانخودروییها عنوان میکنند، هزینه طراحی هر يك از دو محصول اخیر ایرانخودرو (رانا و دنا)، حدود 60 میلیارد تومان بوده است.