نكات ايمني براي خريد خودروهاي وارداتي

اخيرا بسياري از خودروهاي وارداتي توسط برخي افراد سودجو از كشورهاي حوزه خليج فارس خريداري شده و پس از كمي تعمير و دست كاري در آمپر خودرو، به اسم خودرو صفر در داخل كشور فروخته شده و سودهاي كلاني را نصيب واردكنندگان كرده است. اين درحالي است كه حدود 80درصد از خودروهاي وارداتي از طريق كشور امارات به ايران وارد مي شود.


حتي به تازگي اخباري مبني بر اينكه بيش از 150دستگاه از خودروهاي وارداتي دست دوم تحت عنوان خودرو صفر فروخته مي شود منتشر شده است. همچنين اين احتمال مي رود كه بسياري از افراد اغفال شده تاكنون بي خبر از اين موضوع باشند. براساس گزارش هاي به دست آمده تعميركاران افغان در خيابان هاي خاصي در امارات متحده عربي، خودروهاي مدل بالاي با كاركرد 6 تا 8هزار كيلومتر را بازسازي كرده و توسط افراد سود جو به شكل حرفه اي مشابه يك خودرو صفر كيلومتر به مردم مي فروشند.
این در حالی است که كنترل خودروهاي وارداتي در گمرك كشور، اسنادي است و كمتر به مسائلي از قبيل مسائل فني توجه مي شود. نكات مهم در هنگام خريد يك خودرو وارداتي را در ادامه مرو می کنیم:

1 - تمامي اطلاعات واقعي يك خودرو وارداتي در متن برگ ترخيص گمركي درج شده است لذا خريداران بايد اصل برگه هاي ترخيص را با دقت بررسي كنند تا از سال ساخت خودرو، تجهيزات جانبي، شماره فني، شماره موتور و شماره شاسي آگاه شوند و آن را با شماره هاي حك شده در لاي درب خودرو پشت كمربند ايمني (طرف راننده)، بدنه داخلي موتور، داخل اتاق زير صندلي عقب و سيني داشبورد تطبيق دهند.

2 - معمولا كد vin كه همان شاسي خودرو است در سمت چپ شيشه جلو حك شده و همانند اثر انگشت افراد، اين شماره براي خودرو منحصر به فرد است، لذا مشتريان حتما از طريق شبكه پست الكترونيكي شركت سازنده اصلي خودرو اطلاعات سال ساخت را استعلام بگيرند.

3 - در هنگام خريد يك خودرو وارداتي دقت داشته باشيد كه قطعات فرعي جايگزين اصلي نشود.

4 - آمپر خودروهاي جديد به صورت ديجيتالي بوده و استنباط عموم براين است كه كيلومتر خودروهاي جديد غيرقابل تغيير است. اما اين باور درستي به حساب نمي آيد چرا كه كيلومترهاي ديجيتالي قابل نفوذ هستند بنابراين بهترين وسيله براي آگاهي ازكيلومتر واقعي خودرو وارداتي، دستگاه دياگ است تا به واسطه آن از طريق ecu يعني همان مغز هوشمند خودرو اطلاعات درست كاركرد خودرو آشكار شود.

5 - به گلگيرها و موم قطعات بدنه خودرو توجه ويژه داشته باشيد.

6 - چنانچه يك خودرو وارداتي، تصادفي و محل تصادف به جاي صافكاري تعويض شده باشد، از طريق دستگاه هاي تعيين رنگ شدگي (مجهز به آهن ربا) قابل تشخيص نيست لذا براي اطمينان بيشتر از يك كارشناس حرفه اي در امر صافكاري و نقاشي استفاده كنيد.

7 - به ديسك چرخ ها و انتهاي ترمز از لحاظ استفاده شدن وسائيدگي توجه كنيد.

8 - در هنگام خريد يك خودرو وارداتي حتما به لاستيك هاي آن توجه ويژه داشته باشيد و به زائده هايي كه شبيه ميخ در اطراف و وسط لاستيك است دقت كنيد، چرا كه اين زائده ها پس از 200 تا 300 كيلومتر از بين مي روند.

9 - موتور خودرو كاركرده به دليل حرارتي كه از خود ايجاد مي كند بعد از 2 تا 3هزار كيلومتر آثاري را روي بدنه موتور ايجاد مي كند.

10 - چنانچه اگزوز خودرو گرم شود گلويي اگزوز تغيير شكل ظاهري مي دهد. بنابراين به اگزوز خودرو توجه كنيد.

11 - روغن موتور خودرو صفر كيلومتر حتما بايد تميز باشد.

12 - به غير از چسپ هايي كه روي قطعات مختلف خودرو و درون موتور قرار مي گيرد بوي نويي خودرو نيز مي تواند راهنماي خوبي باشد.