بارسا- رئال ال کلاسيکويي ويژه؛ نيوکمپ فيناليست را مشخص ميکند

آخرين ال دربي کلاسيکو هجده روزه ميان بارسلونا و رئال مادريد با شرايطي متفاوت نسبت به گذشته برگزار ميشود.فرداشب (سه شنبه) چهارمين مصاف 18 روزه گذشته اين دو تيم هميشه رقيب سرزمين ماتادورها و قاره اروپا در شرايطي در ورزشگاه نيوکمپ و در قالب بازي برگشت مرحله نيمه نهايي ليگ قهرمانان انجام خواهد شد که سه بازي اخير ميان اين دو حريف، يکتساوي، يک برد براي رئال و قهرماني در جام حذفي و يک پيروزي جنجالي براي بارسا را بههمراه داشته است.
شاگردان پپ که در بازي رفت با دو گل ليونل مسي بر شاگردان ده نفره خوزه مورينيو غلبه کردند، با توجه به پشتوانه خوبي که در بازي رفت و نزد حريف براي خود اندوخته اند، با اتکا به حمايت تماشاگرانش خواهان کسب بردي ديگر است تا به ايستگاه آخر ( بازي نهايي) در ويمبلي لندن برسد.
در مقابل رئالي ها با جوي که خوزه مورينيو در چند روز گذشته پس از ناکامي هفته گذشته بوجود آورد، به ظاهر تيمي تسليم شده و بيانگيزه براي اين رويارويي هستند.
اما گوارديولا همانند ديگر کارشناسان نيک ميداند مربي تيم رقيب که استاد جنگ رواني در حاشيه بازي است، در پشت چنين ديوار کاذبي، زمينه چيني هاي لازم روحي و فني براي تيمش کرده تا بتواند با استفاده از مردان بزرگ خود، نزد کاتالانيها نتيجه اي متفاوت براي جبران بگيرد.
مردان مادريدي کاملاً به قدرتمندي بارسا اعتقاد دارند و غيبت اجباري مرداني همچون پهپه و سرخيو راموس و همچنين نبود مورينيو بهدليل محروميت بر روي نيمکت رئاليها بيش از پيش در روند حرکتي اين تيم تاثيرگذار خواهد بود.