واژگونی سواری در بزرگراه تهران - قم

رخداد حادثه رانندگی و واژگون شدن خودروی سواری در آزادراه تهران - قم، خروجی رباط کریم موجب آسیب دیدگی سه سرنشین آن شد.

عصر شنبه در محور آزادراه تهران - قم، خروجی رباط کریم یک دستگاه خودروی سواری از مسیر خود خارج شده و پس از برخورد با نرده های بزرگراه واژگون شد.

بر اساس این گزارش، آتشنشانان به سرعت محل را ایمنسازی کردند و سرنشینان خودرو را که دست و کمر و گردنشان آسیب دیده بود با رعایت اصول ایمنی از خودرو بیرون آوردند و برای مداوا در اختیار امدادگران اورژانس قرار دادند.