با این ترفند، مردم نه تنها سرعت خود را کاهش می دهند بلکه سعی می کنند در چاله هایی که دیده می شه نیوفتند
این شیوه کنترل سرعتی است که در حال حاضر در کانادا استفاده می شود و از دوربین های کنترل سرعت، تفنگ های رادار، افسرهای پلیس و … بسیار کم هزینه تر است

خیلی هوشمندانه و کاربردیه، مخصوصا وقتی امکان جابه جایی داره و هر روز می شه اونها رو عوض کرد. جالب نیست؟