پس از حدود 10 ماه مذاكرات فشرده ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي براي حل آنچه ايران «مسائل گذشته و حال» و آژانس ابعاد نظامی ...

ادامه خبر