دیروز قیمت دلار اگرچه نسبت به ارقام ثبت شده روز یکشنبه کمتر بود اما نسبت به اول صبح دیروز افزایش قیمت را در پیش گرفت. قیمت هر دلار آمریکا ...

ادامه خبر