تعداد بسیاری از کراس اوورهای شهری که به آنها مینی SUV یا شاسی بلندهای کوچک نیز گفته می شود از حیث فروش موفق شدند تا کیا سورنتو را پشت ...

ادامه خبر