خبرگزاری رویتر تصاویری گزینشی از مراسم روز عاشورا را در سایت این خبرگزاری به نمایش گذاشته است .

دیدن این تصاویر به افراد زیر 16 سال به هیچ وجه توصیه نمی گردد :