کیا کدنزا در نسل اول نیز یکی از خواستنی های بازار سدان های خانوادگی نیمه لوکس بود، مخصوصا بعد از فیس لیفت 2014 که نقابی تهاجمی تر و ...

ادامه خبر