یک شرکت هواپیمایی داخلی با 9 فروند هواپیمای بوئینگ فعالیت خود را از دی ماه امسال در مسیرهای پروازی داخلی آغاز می کند.

ادامه خبر