رسانههای جهان عرب هر روز ایدههای انتقادی خود درباره مسائل مختلف داخلی، منطقهای و بینالمللی را در قالب کاریکاتور بیان میکنند که به برخی از این کاریکاتورها اشاره میشود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز، کشتار وحشیانه مردم لیبی توسط قذافی و اوضاع ناآرام دیگر کشورهای عربی بیشترین توجه رسانههای عرب را به خود جلب کرده است.


عشق به دیکتاتوری!

روزنامه فرامنطقهای الشرق الاوسط امروز در کاریکاتوری به عشق بی رویه حاکمان عرب به حکومت بر ملتهای رنج دیده توجه دارد که تا آخرین لحظه قدرت را رها نمی کنند.

دیکتاتور را پیدا کنید؛ لطفا!

روزنامه السفیر امروز در کاریکاتوری ویژه به متواری شدن دیکتاتور لیبی و پنهان شدن وی میان مردم توجه دارد. طراح کاریکاتور از مردم خواسته دیکتاتور را پیدا کرده و وی را تحویل دهند.

لطفا حرف نزن!

روزنامه الوطن قطر امروز در کاریکاتوری به سرکوب ملتهای عربی با استفاده از اراذل و اوباش مزدور توجه دارد که در برابر آزادی، کرامت، عدالت و برابری قد علم کردهاند.

رابطه ملت و دیکتاتور

روزنامه الاتحاد امارات امروز به قدرت فوق العاده قیام ملت در برابر دیکتاتورها توجه دارد که نسخه حکمرانی آنان را در هم میپیچد.

ما هنوز هستیم!

روزنامه المستقل لبنان امروز به بقای دیکتاتوری قذافی در لیبی و علی عبدالله صالح در یمن با وجود قیام خونین مردم علیه آنان توجه دارد.

تیغ زدن اصلاحات!

روزنامه العرب الیوم اردن امروز در کاریکاتوری به وعده پوچ اصلاحات در برخی از کشورهای عربی توجه دارد که حاکمان آن را در راستای فرار از خشم ملت مطرح میکنند.

نفت خونین لیبی!

روزنامه الحیات چاپ لندن امروز در کاریکاتوری معنادار و تاثیرگذار به تلاش غرب در راستای دستیابی به نفت لیبی با هر قیمتی توجه دارد. بر این اساس، غربیها هرگز به این مسئله توجهی ندارند که نفتی که این روزها از لیبی به آنها میرسد با خون مردم و انقلابیون لیبی مخلوط شده است.

سانسور قیام بحرین

پایگاه خبری الانتقاد لبنان امروز سانسور قیام بحرین در رسانههای جهان عرب توجه دارد که با وجود لشکرکشی یک کشور خارجی (عربستان سعودی) و دخالت در مسائل داخلی بحرین توجهی به آن نمی شود.

اظهارات گلدستون؛ یک کلام هم از زبان مادر عروس!

روزنامه عکاظ عربستان امروز در کاریکاتوری اظهارات اخیر «ریچارد گلدستون» قاضی کمیته حقیقت یاب جنگ غزه را به منزله اهانت به ساحت شهدای فلسطینی این جنگ دانسته است.

صندلی برقی برای گفتگو با مخالفان؛ بدون شرح

البیان امارات