مهدوي كيا كه از بازيكنان متشخص و بااخلاق فوتبال ما است بسيار كم پيش مي آيد كه در شرايط بحث و اعتراض قرار بگيرد و اهالي فوتبال سابقه چنداني از اينگونه برخوردهاي او در ذهن ندارند. مهدوي كيا از علي دايي كه بازيكنان استيل آذين را تلويحا به كم فروشي در بازيهاي قبلي متهم كرده بود بشدت انتقاد كرد و گفت:


وطن امروز ، آقاي دايي چه حقي دارد كه درباره بازيكنان ما حرف بزند و بگويد آنها در زمين راه ميروند؟ اين اظهارنظرها اصلا حرفهاي نيست. كاپيتان استيلآذين در ادامه صحبتهاي خود به صحبتهاي علي دايي در نشست خبري بعد از بازي با استيلآذين اشاره كرد و در حالي كه دوست داشت علي دايي هم همزمان با او روي خط باشد، گفت: من سوالي از علي دايي داشتم. با او سالها در تيم ملي همبازي بودم و ميخواهم بگويم من آنقدر كه پرسپوليس با آن حركت به گل رسيد ناراحت نشدم كه علي دايي در نشست خبري اعلام كرد بازيهاي استيلآذين را ديده و آنها كه دم از غيرت ميزنند در زمين راه ميرفتند و مقابل پرسپوليس غيرتشان گل كرد. ميخواهم به علي دايي بگويم كه چند سال در تيم ملي با هم همبازي بوديم؛


چه بيغيرتي در من ديده است. اما بخش جالبتر حرفهاي مهدي انتقاد تند او از عادل به خاطر هاليوود و باليوود خواندن باشگاه استيل آذين بود. نكته اينكه مهدويكيا و عادل از دوستان خوب هم به حساب ميآيند و در طول اين سالها رابطه بسيار خوبي بين اين 2 جريان داشته است. به همين دليل بود كه عادل از برخورد ناگهاني مهدي و حرفهاي او كمي جا خورد. بویژه زماني كه مهدويكيا گفت: شما يك مجري هستيد و بايد حد و حدود خود را رعايت كنيد آقاي فردوسيپور! ضمن اينكه عادل هم با اشاره به بايرنمونيخ و لقب افسي هاليوود كه در بوندسليگا به اين تيم اطلاق شده مدعي شد اين عنوان به هيچوجه توهين آميز نيست.


در دوران بازيگري مهدوي كيا اين دومينبار است كه او روي آنتن برنامه زنده 90 از كوره درميرود. اين اتفاق يك بار ديگر هم بعد از شكست تيم ملي در جام ملتهاي 2000 لبنان رخ داده بود كه در آن برنامه مهدي ضمن دفاع از خودش بشدت از شيوه اداره تيمملي و همچنين برخي همبازيهايش مثل اسماعيل حلالي انتقاد كرد. نكته خاص قضيه اين است كه آن روز هم مهدي تلويحا به كمفروشي و كمكاري در تركيب تيم ملي متهم شده بود. ظاهرا تنها چيزي كه ميتواند اين بازيكن باوقار و بسيار مودب را از كوره در ببرد اتهام كمفروشي است.

منبع : تابناک