سرویس بین الملل ـ «بنیامین نتانياهو» در جدیدترین موضع گیری خود گفت: ايران با سوار شدن بر امواج خيزش های جاری و تلاش برای سوءاستفاده از آن، می کوشد که سمت و سوی اين رخدادها را به مسير انقلاب ۳۲ سال پيش ايران بکشاند.

به گزارش «تابناک»، نخست وزير رژیم صهیونیستی، با اعلام اين موضوع گفته است: «بهار اعراب، ممکن است به زمستان ايرانی بینجامد»، زيرا دور نيست که حاصل خيزش ها، نه حکومت های مردمسالار، بلکه نظام هایی شبيه ايران باشد.

«نتانياهو» که با خبرگزاری «فرانسه» گفت وگو می کرد، افزود: ناآرامی هايی که منطقه را در برگرفته، می تواند تنها به يکی از دو سرنوشت پایان یابد؛ اميد به اين که بهار ۱۹۸۹ اروپا، اين بار در خاورميانه و شمال آفريقا تکرار شود يا آنکه شاهد آن باشيم که اين «بهار عربی» به «زمستان ايرانی» تبديل شود.

البته باید گفت که اشاره او به «بهار ۱۹۸۹ اروپا»، فروپاشی اتحاد جماهيری شوروی و ديوار برلين و از بين رفتن حکومت های اقمار شوروی در شرق اروپا و جانشين شدن آنها با حکومت های دمکراتيک است.

وی در تناقضی آشکار، با نام بردن از «بیداری عربی» به جای «بیداری اسلامی» ـ البته بر پایه ادعاهای خویش ـ افزود: از چهار ماه پيش که موج «بيداری عربی» از تونس و مصر آغاز شد و به بخش های گسترده ای از کشورهای پيرامونی رژیم اسرائيل در خاورميانه و شمال آفريقا سرايت کرده است، مقامات ارشد این رژیم، با وابستگی های حزبی گوناگون، همگی بارها نسبت به تحقق نظام مردمسالاری در نتيجه اين تلاطم ها ترديد کرده و برخی از آنها آشکارا گفته اند، ممکن است، حاصل کار ـ اتفاقا ـ روی کارآمدن نظام های مذهبی به سبک جمهوری اسلامی ايران باشد.

«نتانياهو» در این گفت وگو همچنین گفته است: در دوران هرج و مرج، ممکن است، يک سازمان اسلامی، حکومت را در دست خود بگیرد.

نخست وزير رژیم صهیونیستی تأکيد کرده است: اگر چنین فشاری نيز به همان سنگينی فشار بر برخی نظام های ديگر منطقه وارد می شد، در آن صورت، احتمالی برای تحقق صلح و پيشرفت خواهد بود.

خبرگزاری «فرانسه» در تفسیر این کلام «نتانیاهو» نوشته است: گویا، منظور وی از لزوم ايجاد «همان فشار» بر ايران، کارزار نظامی است که ناتو از اواخر مارس عليه حکومت سرهنگ معمر قذافی، حاکم ليبی در پيش گرفته است.

وی اين را هم گفته است: ايران هم اينک نيز نيمی از جامعه فلسطينی را از طريق حماس ـ که اهرمی در دست ايران است ـ در تسلط خود دارد.

خبرگزاری «فرانسه» همچنین در گزارش خود آورده است: يکی از دلايل مهمی که {رژیم غاصب} اسرائيل اصرار دارد که تسلط بر بقاع اردن، در دست آنها باقی بماند و حتی در يک پيمان نهايی صلح با فلسطينی ها، اين منطقه به آنان واگذار نشود، نگرانی عميق {رژیم غاصب} اسرائيل، از احتمال سرايت نفوذ ايران به کرانه باختری است.

«نتانياهو» در بخش دیگری از این گفت وگو با ابراز ترس از نفوذ ایران در مرزهای پیرامونی این رژیم و دامن زدن به موضوع ایران هراسی گفته است: ما بايد حضوری طولانی مدت در مرز با اردن داشته باشیم و با کشیدن ديواری حایل برای جلوگيری از رخنه ايران و عوامل آن در اين منطقه جلوگیری کنیم.

نخست وزير رژیم صهیونیستی همچنین مدعی شد: هنگامی که اسرائيل (در اوت ۲۰۰۵) از سراسر غزه بيرون رفت، يک نيروی اروپايی در طول مرز غزه با مصر مستقر بود، ولی اندک زمانی پس از تسلط حماس بر حکومت غزه، اين نيرو ناچار به فرار از منطقه شد و در نتيجه، عوامل ايران به آسانی توانستند از مرزهای جنوبی و تونل های زيرزمينی، جنگ افزار را به سوی غزه سرازير کنند.

تکرار اتهام های نخست وزير رژیم صهیونیستی علیه ایران، هنگامی رخ می دهد که برخی مقامات عربی در هفته های اخیر، تلاش می کنند با طرح این موضوع که ایران پشت پرده اعتراضات اخیر در کشورهای عربی است، بر خیزش مردمی با خواسته های متنوع سرپوش گذاشته و آن را تنها تحریکاتی از سوی ایران با رنگ و بوی مذهبی نشان دهند.

البته نکته جالبتر اینکه وقتی پیشتر سخن از عقیدتی بودن اعتراضات اخیر عربی می شد، حکومت های عربی و غرب، همصدا با رد این موضوع، اعتراضات را تنها معیشتی می دانستند.


همچنین هر چند بارها تکرار شده است که دلسوزی مقامات صهیونیستی برای اعراب خنده دارترین موضوعی است که در عرصه سیاسی منطقه مطرح است، گویی، این روزها برخی حکام عربی، چندان از نزدیکی مواضعشان با صهیونیست ها ناخشنود نیستند و همین واقعیت است که بر ادعاهای مطرح درباره روابط پنهانی برخی حکام عربی با تل آویو صحه می گذارد.