بسیاری از گردشگران حاضرند تجربه های عجیب و غریبی در طول سفر خود در هتلهای مختلف داشته باشند .هتلهایی که شاید فرم و مکان آنها خیلی متعارف نباشد .برای اقامت در خیلی از این هتلها هزینه های گزافی نیز باید پرداخت اما گردشگران حاضرند در قبال این تجربه ها این هزینه را متقبل شوند . به 12 نمونه از این هتلهای جالب و جدید در سرتاسر دنیا توجه نمایید.

هتل شناور در آب در سوئد
هتل شنی در ایالت متحده3-هتل جنگلی در مکزیک

4-هتل یخی در کانادا5-هتل سلولی در ژاپن6-هتل کپسولی در هلند7-هتل غار در ترکیه8-هتل هواپیما در سوئد9-هتل درختی در هند10-هتل زندان در آلمان11-هتل زیر آب در فیجی12-هتل لوله ای در استرالیا