باز هم پاي مشايي و ميراث فرهنگي به ميان آمد

شكايت طراح نمايشگاه هديه تهراني به‎خاطر عدم وصول چك

طراح نمايشگاهي كه هديه تهراني سال قبل با كمك ميراث فرهنگي به‎پا كرده بود، به‎خاطر نقد نشدن وجه چك، از اين بازيگر شكايت كرد.

سنگچي، وكيل مدافع شاكي هديه تهراني در خصوص پرونده حقوقي و كيفري يك فقره چك، در گفتوگو با خبرنگار قضايي فارس با بيان اينكه صادركننده چك خانم هديه تهراني است، اظهار داشت: موكل من (شاكي پرونده) طراح نمايشگاهي است كه پارسال هديه تهراني به‏پا كرده بود.

وي ادامه داد: هديه تهراني مدعي است توانايي پرداخت اين پول را ندارد و سازمان ميراث فرهنگي كه پرداخت آن را تقبل كرده، بايد پول را پرداخت كند.

سنگچي ادامه داد: شاكي نسبت به شكايت كيفري اقدام كرده بود كه هديه تهراني به تحمل يك سال زندان محكوم شد. اما وي به اين حكم اعتراض كرد.


وي با بيان اينكه رسيدگي به پرونده چك دو جنبه حقوقي و كيفري دارد، گفت: شاكي، نسبت به شكايت كيفري اقدام كرده بود، در تاريخ اول اسفند سال گذشته، با حكم دادگاه و توسط كلانتري 123 نياوران هديه تهراني جلب شد و پرونده در شعبه 5 اجراي احكام دادسراي ناحيه 3 ونك بود. به‎اتفاق و به‎همراه مأموران كلانتري به دادسرا و به شعبه بدوي صادركننده رأي (شعبه 1045) مستقر در مجتمع قضايي شهيد قدوسي منتقل شدند كه آن روز به حكم اعلام واخواهي كردند.

وي با بيان اينكه قاضي كاظمي كه هديه تهراني را به تحمل يك سال حبس محكوم كرده بود، به دادگاه تجديدنظر منتقل شده بود. روز محاكمه در آن شعبه دادرسي حضور داشت كه براي هديه تهراني قرار كفالت صادر كرد. شخصي به نام سهرابي از كارگردانان سينما كفالت وي را به‎عهده گرفت.

اين وكيل مدافع با بيان اينكه دادرس شعبه، نسبت به پرونده كيفري تشخيص دادند كه چك وعدهدار است و بر همين اساس هديه تهراني را تبرئه كردند.

وي ادامه داد: موكل من نسبت به اين تبرئه تجديدنظرخواهي كرده كه در حال حاضر پرونده در دادگاه تجديدنظر استان تهران است.

سنگچي افزود: نسبت به پرونده حقوقي هم شاكي، طرح دعوي كرده بود كه هديه تهراني به پرداخت 34 ميليون وجه چك و خسارت تأخير تأديه، از زمان سررسيد تا دادخواهي محكوم شد. بر اين اساس هديه تهراني نسبت به اين حكم هم واخواهي كرده كه امروز (سه‎شنبه) جلسه رسيدگي به شكايت حقوقي چك است.