هفته گذشته بود که سخنگوی دولت به جاده مخصوص رفت و گفت و گویی چند ساعته با خودروسازان داشت. خودروسازان نیز از مشکلات مالی...

ادامه خبر