اولين آمار فروش رسمي سينماهاي تهران در سال 90 از سوي بنياد سينمايي فارابي اعلام شد.

در اين آمار اخراجيها3 ساخته مسعود ده نمكي با 1 ميليارد و 403 ميليون و 227 هزار تومان در 23 روز و 32 سينما به اكرانش ادامه ميدهد.

جدايي نادر از سيمين به كارگرداني اصغر فرهادي بعد از 27 روز در 23 سينما 1 ميليارد و 92 ميليون و 951 هزار و 500 تومان فروخت و يكي از ما دونفر به كارگرداني تهمينه ميلاني نيز 233 ميليون و 291 هزار و چهارصد تومان طي 23 روز در 12 سينما فروش داشته است.
سه درجه تب محمد رضا صلاحمند 143 ميليون و 549 هزارو 500 تومان در 16 سينما و 23 روز فروخته و فروش زنها شگفت انگيزند مهرداد فريد بعد از 23 روز در 8 سينما به 85 ميليون 300 هزار تومان رسيده است.
اين آمار فروش تا 19 فروردين ماه در تهران است.