آخرین ارزیابی سطح کیفی خودروهای داخلی طی سال گذشته، در شرایطی اعلام شد که مانند ردهبندیهای اخیر، باز هم مزدا3 در خانه اول جدول نشست و پراید پارس خودرو نیز از جایگاه خود در انتهای این جدول تکان نخورد.
در این رده بندی که متعلق به اسفند ماه سال گذشته است، 21خودرو داخلی، تحت ارزیابی کیفی قرار گرفته و در حالت کلی به دو دسته «خیلی خوب» و «خوب» تقسیم شده اند. طبق معمول رده بندیهای قبلی، این ماه نیز سطح کیفی خودروهای تولیدی در نه معیار سیستم فنربندی، تعلیق و فرمان، موتور، ترمز، تجهیزات الکتریکی، تزئینات داخلی و خارجی، صداهای غیرعادی، بدنه، نفوذ آب و رنگ مورد ارزیابی قرار گرفته و 21 خودرو مورد نظر، بر اساس مجموع نمرات منفی به دست آمده، رتبهبندی شده اند. هر خودرویی که نمره منفی آن بین صفر تا 120 شده، به دسته «خیلی خوب» رفته و خودروهای دارای نمره منفی 120 تا 200 نیز در جمع «خوبها» قرار گرفته اند.
از نکات قابل توجه رده بندی اسفند ماه میتوان به کیفیت بهتر تندر-90 پارس خودرو در مقایسه با همتای ایران خودرویی آن اشاره کرد. همچنین خودرو چینی MVM مدل 530 نیز همچنان در رده بالاتری نسبت به سمند و پژو 405 و پراید قرار دارد. از سوی دیگر، خودروهایی مانند سوزوکی گرند ویتارا، پارس تولید مرکز و همه مدلهای بنز، در این رده بندی غایب هستند که این موضوع احتمالا با تیراژ پایین یا عدم تولید آنها در ارتباط است.

مزدا3 در خانه اول

گروه خودروهای «خیلی خوب» کشور در اسفند ماه، مزدا3 جدید را در راس خود میبیند، خودرویی که در «گروه بهمن» مونتاژ میشود. این محصول به جز بدنه و رنگ، در سایر معیارها نمره منفی ندارد، اما کیفیت رنگ آن با توجه به نمره منفی 5/13، پایین به نظر میرسد. پس از مزدا3، دو آسیایی دیگر در رده های دوم و سوم جدول نشسته اند. در این بین ماکسیما که یکی از پرمصرفترین خودروهای سواری کشور به شمار میرود، با کسب نمره منفی در معیارهای تزئینات، بدنه و رنگ دومین خودرو باکیفیت کشور شده است. هیوندای آوانته نیز که محصولی از بخش خصوصی محسوب ميشود، رده سوم را در اختیار دارد. این خودرو در ترمز، بدنه، رنگ و تزئینات امتیاز منفی کسب کرده است.
هیوندایی یک نماینده دیگر نیز در جدول کیفی اسفند ماه دارد و آن ورناست. این خودرو البته رده نهم را به خود اختصاص داده و کم کیفیت ترین ترمز را بین 21 محصول تحت ارزیابی دارد. ورنا در سیستم تعلیق، بدنه و رنگ نیز نمره منفی به دست آورده است.

مگان، باکیفیت ترین فرانسوی

اما به سراغ فرانسویهای بالانشین جدول برویم و ببینیم اوضاع کیفی آنها به چه شکل است.

در این بین، مگان توانسته بهترین کیفیت را به خود اختصاص دهد و در جایگاه چهارم بنشیند. این محصول که در پارس خودرو به مونتاژ میرسد، در ترمز، تزئینات، بدنه، رنگ و صداهای غیرعادی نمره منفی به خود میبیند. پس از مگان، تندر پارس خودرو با 9/25 نمره منفی، عضو پنجم جدول شده و در تجهیزات الکتریکی، تزئینات، بدنه و رنگ نمره منفی دارد.
طبق جدول، این محصول هشت دهم نمره منفی کمتری نسبت به تندر ایران خودرو که در رده هفتم قرار دارد، کسب کرده است. پس از این محصول، با پژو 206هاچ بک در جایگاه ششم روبرو میشویم، خودرویی که به جز نفوذ آب، در سایر معیارها امتیاز منفی دارد.

مدل صندوق دار این خودرو نیز که در جایگاه هشتم نشسته، به جز سیستم تعلیق، موتور و نفوذ آب، در باقی معیارها نمره منفی به خود میبیند.

همچنین تندر ایران خودرو هم که بعد از 206هاچبک در رده هفتم قرار گرفته، در موتور، تزئینات، بدنه، صداهای غیرعادی و رنگ حائز نمره منفی شده است. در ارزیابی کیفی اسفند ماه نیز همچنان اختلاف کیفیت تندر-90های ایران خودرو و پارس خودرو در معیارهای مختلف، به چشم میآید.

از تندر-90 که بگذریم، رده های دهم و یازدهم جدول به ریو و MVM مدل 530 اختصاص دارد. در این بین، ریو در تمام معیارها امتیاز منفی بدست آورده است. این کرهای همچنان در سیستم موتور نمره منفی بالایی دارد. MVM مدل 530 نیز اگرچه در پنج معیار از جمله ترمز و موتور نمره منفی به خود نمی بیند، اما در کل کیفیت کمتری را نسبت به ریو کسب کرده و در جایگاه یازدهم نشسته است. این خودرو در بخش خصوصی به مونتاژ میرسد و بيشترين نمره منفي را در سيستم تعليق دارد.

مدل 110 MVM نیز که معروفیت بیشتری دارد، توانسته در رده بندی مذکور جایگاه شانزدهم را به دست بیاورد. این محصول به جز سیستم تعلیق، صداهای غیرعادی و نفوذ آب، در سایر معیارها حائز نمره منفي شده است. MVM مدل 110 آخرین عضو گروه «خیلی خوب»ها به حساب می آید.

کیفیت سمند و 405

سری هم به محصولات پرتیراژ ایران خودرو بزنیم و ببینیم پارس و پژو 405 از چه کیفیتی برخوردارند.

طبق جدول، سمند که در تمام معیارها منفی است، در رده دوازدهم نشسته و پژو پارس خراسان نیز رده بعدی را به خود اختصاص داده است. این خودرو نیز در همه معیارها نمره منفی به خود میبیند و بیشترین نمره منفی آن نیز به بدنه اش مربوط میشود. پژو 405 تولید مرکز نيز با کسب نمره منفی در همه معیارها در رده چهاردهم قرار گرفته و بالاترین نمره منفی آن با تزئینات در ارتباط است. این در شرایطی است که مدل خراسانی آن با وجود کیفیت کمتر و قرار گرفتن در یک رده پایین تر، در سیستم تعلیق و نفوذ آب امتیاز منفی به خود نمیبیند.

لیفان سردسته «خوب»ها

گروه خودروهای «خوب» ارزیابی اسفند ماه، میزبان لیفان، روآ و سه مدل از پراید است، خودروهایی که کمترین کیفیت را بین محصولات تحت ارزیابی به خود میبینند. در این بین، لیفان چینی بهترین کیفیت را داراست و بیشترین نمره منفی آن به بدنه مربوط میشود. پژو روآ نیز که در تمام معیارها نمره منفی دارد، پشت سر لیفان قرار گرفته است. این خودرو در معیارهای سیستم موتور و تزئینات، حائز کمترین کیفیت شده است. ظاهرا ایران خودروییها قصد دارند روآ را تا چندی دیگر از سبد محصولات خود حذف کنند.

اما به سراغ مدلهای پراید برویم و نگاهی نیز به اوضاع کیفی آنها بیندازیم. در بین مدلهای این خودرو، سایپا 132 بهترین کیفیت را نصیب خود کرده است. این محصول البته نه تنها در تمام معیارها حائز نمره منفی شده، بلکه کمترین کیفیت را نیز در نفوذ آب به خود میبیند. بالاترین نمره منفی سایپا 132 به بدنه آن مربوط میشود. پس از این خودرو، با پراید صبا در بیستمین جایگاه جدول روبرو میشویم، خودرویی که در همه معیارها نمره منفی به خود میبیند. صبا همچنین در تجهیزات الکتریکی و صداهای غیرعادی، دارای کمترین کیفیت میان خودروهای تحت ارزیابی است. بیشترین نمره منفی این محصول به بدنه آن مربوط میشود.
اما رده انتهایی جدول ارزیابی سطح کیفی خودروهای داخلی، باز هم به پراید پارس خودرو اختصاص یافته است. این محصول، علاوه بر کسب امتیاز منفی در تمام معیارها، کمترین کیفیت را نیز در بدنه و رنگ به خود میبیند. بیشترین نمره منفی این خودرو نیز مانند دو مدل دیگر پراید، به بدنه آن مربوط میشود.