نواختن پیانویی دلنشین و فوق العاده زیبا از Chris Spheeris در آهنگی به نام Eros شنوندرو مبهوت خودش می کنه...
Mp3 Info


Title: Eros
Artist: Chris Spheeris/Chris Spheeris
Album: Adagio
Genre: (10)New Age
Year: 2002
Track Number: 11
Bit Rate: 128 kbpsلحظات خوبی داشته باشید.