هتل های 4 و 5 ستاره پنج شهر گردشگری اصفهان، یزد، تهران، شیراز و اهواز تا سال 2016 توسط گردشگران خارجی رزرو شده است.

ادامه خبر