پرخوری مار منجر به ترکیدنش شد

یک مار پیتون بزرگ بعد از خوردن تمساح در ایالت فلوریدای آمریکا ترکید.
این حادثه در مرداب یکی از مناطق حمایت شده ایالت فلوریدای آمریکا رخ داد.
مسئول منطقه حمایت شده در این باره گفت: در این حادثه یک مار ۴ متری به تمساح حمله کرد و آن را خورد. اندازه این تمساح کمتر از ۲ متر بود، اما قدرت عضلاتش باعث شد بدن پیتون پاره شده و بترکد ....