در کشورهای غربی به ویژه در اروپا ، اشخاص مبتکری با خلاقیت های خود شروع به طراحی بر روی دیوارهای شهر کردند. اگرچه این موضوع برای شهرداری ها و جلوه شهرها چندان جالب به نظر نمی رسید اما کم کم بر تعداد آنان افزوده شد تا جایی که نام هنر های خیابانی( Street Art)را به نام خود ثبت کرد.

اثر از فاکریل

اثری از لوئیس فلیپ آمادو دو کوها

اثری از ساندرین استراد بولت

هنرمند مبتکر ناشناس

اثری از هنرمند ناشناس، عکاس آناماری تندلر

الهام گرفته شده از کارتون ترتلز/ هنرمند ناشناس

اثری ناشناس

دختری سرسره سوار/ هنرمند ناشناس

خیابان سیگاری/ هنرمند ناشناس