یکی از امکانات جدید سرویس پک 2 ویندوز ایکس پی ، فایر وال این ویندوز است که بسیار قوی تر شده و اجازه برقراری ساکت ها رو از داخل کامپیوتر به بیرون یا از بیرون به داخل نمی ده و هر وقت یک برنامه بخواهد بر روی یک پورت خاص گوش (Listen) بایستد ، فایر وال ویندوز شروع می کنه به گیر دادن و ...
بعد از اینکه فایروال شروع می کنه به گیر دادن به یه فایل از شما سوال می کنه و ...
اگر شما بخواهید ویروس یا تروجان یا ...یا برانمه ای بسازید که بدون اجازه گرفتن از کاربر از اینترنت استفاده کنه ، باید اسم برنامه خودتون رو به لیست برنامه های مورد اعتماد اضافه کنید.در این صورت راحت می تونید از اینترنت استفاده کنید.
البته میشه فایروال ویندوز ایکس پی را کامل غیر فعال کرد ولی خود ویندوز گیر میده که فایروال غیر فعاله.
برای اضافه کردن اسم برنامتون به لیست برنامه های مورد اعتماد ، باید بتونید با رجیستری کار کنید و : ...
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ Controlset\Services\SharedAccess\ Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\Authoriz edApplications\List

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ Controlset001\Services\SharedAccess\ Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\Authoriz edApplications\List

Name:"C:\a.exe"
Type:REG_SZ
Data:"c:\a.exe\:*:Enabled:myprogramname