سلام من صابرم خیلی والنتینو روسی رو دوس دارم عاشق موتور یاماها r6 و کاوازاکی r10))()()!