یک روش خوب و پر کاربرد برای تغییر زبان از روی صفحه کلید است که به این شکل عمل میکنیم
ابتدا مسیر زیر را دنبال میکنیم

Control panel >> Date, Time, Language, and Regional Options >> add other languages >> Details...
حال بر روی Key settings کلیک میکنیم در پنجره باز شده لیست زبانهایی که مورد استفاده هست رو میبینیم
حال میخواهیم برای تغییر هر کدام از این زبانها یک کلیدهای تر کیبی میانبر بسازیم
بر روی یکی از زبانها کلیک میکنیم تا انتخاب شود سپس کلید change key sequence را فشار میدهیم
در پنجره دیگری که باز میشود تیک قسمت Enable key sequence را میزنیم یا آن را فعال میکنیم
حال میخواهیم کلیدهای ترکیبی را انتخاب کنیم
در قسمت اول یکی از 2 گزینه را انتخاب میکنیم در قسمت دوم که کلید Shift هست
و در قسمت سوم از منو افتادندگی یک شماره یا کلید را انتخاب میکنیم که به طور مثال به این شکل میشود

Ctrl + Shift + 1
حال با فشردن این 3 کلید با هم این زبان فعال میشود
برای زبانهای دیگر هم به همین صورت عمل میکنیم و همه پنجره ها را Ok میکنیم