منظور این هست که قبل از ورود به ویندوز 98 وارد داس شویم و اگر عملیاتی داریم انجام دهیم
سپس وارد ویندوز شویم

برای این کار برنامه Notepad را باز میکنیم و بدون اینکه در آن چیزی بنویسیم آن را در درایو :C ذخیره میکنیم با نام
win.bat

یا در هنگام ذخیره کردن در قسمت نام فایل این دستور را بنویسید
c:/win.bat
حال فایل ما ذخیره شده است
اگر کامپیوتر را دوباره راه اندازی کنیم میبینیم که قبل از ورود به ویندوز وارد محیط داس شده ایم
حال برای اینکه وارد ویندوز شویم این دستور در مقابل درایوی که ویندوز 98 در آن نصب است مینویسیم

windows\win
حال ویندوز 98 بالا میآید
برای اینکه دیگر وارد داس نشویم فایلی که ساختیم و در درایو c کپی کردیم را پاک میکنیم
win.bat