مشخصات ام وی ام 550 mvm + قیمت + عکس

قیمت

قیمت در ایران: 57 میلیون تومان (مدل با گیربکس CVT – ثبت نام در نمایندگی)- 49.3 میلیون تومان (دنده دستی- ثبت نام در نمایندگی)

قیمت در امارات: 43,900 الی 46,900 درهم (پیشرانه 1.8 لیتری، گیربکس CVT)