در پاسخ به تقاضاي روزافزون مشتريان،شركت ايران خودرو اقدام به طراحي و تولید خودرو وانت جديد، با ظاھر و ظرفیت حمل بار مناسب نموده است. وانت جديد ضمن برخورداري از امكانات ايمني ، جادار بودن اتاق سرنشینان و تجھیزات رفاھي مناسب از قابلیت بالايي براي حمل بار برخوردار بوده و مي تواند به عنوان محصولي متفاوت و ارزنده براي مشتريان خويش محسوب گردد.

مھمترين ويژگيھاي وانت جديد:
· قابلیت نصب اتاقھاي مختلف براي كاربري متفاوت
· كیسه ھواي ايمني راننده و سرنشین
· قرار گرفتن كپسول گاز در زير كفي بار
· قدرت باربري بالاتر (۴٠٠ كیلوگرم بیشتر از وانت باردو)
· فضاي مناسب سرنشینان
· فرمان ھیدرولیك و تلسكوپي(جمع شونده در تصادفات)
· سیستم خودكار قطع سوخت در مواقع تصادف
· سیستم تھويه مطبوع (كولر)
· شیشهھاي بالابر برقي
· سیستم صوتي MP3
· صندليھاي ارگونومیك چھار حركته
· رينگ و لاستیك با سايز مناسب (١۵ اينچ)
· استاندارد آلايندگي Euro 4