برای این کار وارد My Computer میشویم و از منوهای بالا وارد گزینه Tools میشویم و گزینه Folder Optinos را انتخاب میکنیم
در پنجره باز شده به صفحه View میرویم و گزینه زیر را فعال میکنیم

Restore previous folder windows at logon
حال با هر بار راه اندازی مجدد ویندوز ایکس پی فولدر های باز بوده دوباره باز میشوند