دوستان همه می دونيد تو ويندوز ايکس پی وقتی از روش معمولی کامپيوتر رو خاموش می کنيد يه خورده طول می کشه ولی باز هم اين بيشتر مخصوص سيستم هايی است يه خورده سرعتشون پايينه!ولی يه راه وجود داره که ميتونيد تو ۳ثانيه کامپيوتر رو خاموش کنيد
سه کليد ALT+CTRL+DELETEرا دهيد تا پنجره windows security باز شود.
کليد ctrl را فشار دهيد وپايين نگه داريد سپس در همين زمان به ترتيب گزينه های shut down>>turn off را انتخاب کنيد.وکامپيوتر شما بلافاصله خاموش می شود!
اين راه سريع ترين راه است ولی بهتره از اين روش کمتر استفاده کنيد چون وقتی ويندوز به اين شکل خاموش می شود تنظيمات را ضبط نمی کند و برنامه های در حال اجرا را از کار می اندازد من پيشنهاد می کنم از اين روش وقتی استفاده کنيد که عجله داريد يا برنامه ای برنامه مانع خامش شدن کامپيوتر می شود
.