ويروس بلاستر ويروسي هست كه از طريق اينترنت به كامپيوتر شما نفوذ ميكند و با شمارش معكوس
به مدت يك دقيقه كامپيوتر شما را خاموش ميكند
راههاي مقابله
به 3 روش ميشه با اين ويروس مقابله كرد

1 : وقتي كه پنجره شمارش معكوس را مشاهده كرديد ساعت كامپيوتر خود به هر اندازه كه ميخواهيد
به عقب برگردانيد تا به همان مقدار شمارش معكوس اضافه شود
2 : وقتي پنجره را مشاهده كرديد از قسمت Start گزينه Run را انتخاب كنيد
و در پنجره Run اين نوشته را تايپ كنيد
shutdown -a
توجه : بين shutdown و خط يك فاصله وجود دارد
روش سوم كه راه بهتري است از اصلاحيه هاي شركت مايكرو سافت استفاده كنيد
http://www.z-virus.com/ms-patch/index.htm